Skip to main content

KÄYTTÖEHDOT

Lailliset ehdot päivitetty viimeksi 30/10/15

Tämän Internet-sivuston omistaa ja sitä ohjaa Janssen Cilag OY, ja se on suojattu maailmanlaajuisin tekijänoikeuslaein. Sisältöä saa ladata vain henkilökohtaiseen käyttöön ei-kaupallisissa tarkoituksissa, mutta sisällön muokkaus tai jäljentäminen on kiellettyä. Sisältöä ei saa muutoin kopioida, eikä käyttää millään tavoin.

Tämän sivuston omistajat sisällyttävät päivitettyä ja täsmällistä tietoa tälle Internet-sivustolle sikäli, kun se kohtuullisessa määrin on mahdollista, mutta mitään takuita sivustolla esiintyvien tietojen tarkkuudesta, voimassaoloajasta tai tyhjentävyydestä ei anneta. Tämän sivuston omistajat eivät ole vastuussa sellaisista vaurioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tälle Internet-sivustolle siirtymisestä tai kykenemättömyydestä siirtyä tälle Internet-sivustolle tai tällä Internet-sivustolla annetun tiedon käyttämisestä. Tämä Internet-sivustolle on Suomessa asuville.

Tämä Internet-sivusto saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muille Internet-sivuille, mutta tämän sivuston omistajat eivät ole vastuussa näiden muiden sivujen sisällöstä, eikä niitä voi pitää vastuussa sellaisista vaurioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tästä sisällöstä. Kaikki linkit muille sivuille on annettu ainoastaan tämän Internet-sivuston käyttäjien hyötyä silmällä pitäen.

Tavara- ja palvelumerkit, tuotenimet, ulkoasu sekä tällä Internet-sivustolla mainitut tuotteet ovat suojattuja Suomessa ja kansainvälisesti. Niiden käyttö ei ole sallittua ilman tämän sivuston omistajien etukäteen myöntämää kirjallista valtuutusta, lukuun ottamatta yhtiön tuotteiden tai palveluiden tunnistustarkoitusta.

Kaikkia henkilökohtaisia tunnistetietoja sähköisessä viestinnässä tälle Internet-sivustolle säätelee Tietosuojakäytäntö. Tämän sivuston omistajilla on vapaus käyttää tai kopioida kaikkea viestinnässä ilmenevää tietoa, mukaan lukien suunnitelmat, keksinnöt, käsitteet, tekniikat ja esille tuotu tietotaito, mihin tahansa tarkoituksiin. Tällaisia tarkoituksia saattavat olla kolmansille osapuolille paljastaminen ja/tai tuotteiden tai palveluiden kehittäminen, tuottaminen ja/tai markkinointi.

Tälle Internet-sivustolle siirtyvä tai muutoin tämän sivuston omistajiin yhteyden ottava on vastuussa luovuttamastaan sisällöstä ja tiedoista, mukaan lukien niiden totuudenmukaisuus ja täsmällisyys.